Søg herunder i blandt masser af spændende gruppeforløb, foredrag og kurser i dit nærområde - alle tilbud er udbudt af professionelle psykologer. Find en relevant begivenhed for dig, og kontakt nemt og hurtigt psykologen ved at benytte kontaktformularen eller kontaktinfo som fremgår på siden.

Kurser og grupper

Tid Beskrivelse Sted Pris Foto
Løbende optag

Personlig udvikling–3 dages internatkursus april

d. 14. - 16. april 2016. For deltagende psykologer vil kurset kunne godskrives til specialistuddannelsen med 18 timers personligt udviklingsarbejde

Skanderborg Kursusafgift inkl. kost/logi: 5.450 kr. Mikael Sonne
Løbende optag

Selvværdskursus

Online Selvværdskursus, 28 værktøjer og øvelser og flotte anmeldelser fra tidligere kursister. Læs om kurset her!

København K 1000 kr. Maja Vain Gilbert
Løbende optag

Forældrekurser om angst i Aarhus

Hos psykolog Emil Rask kan du løbende tilmelde dig forældrekurser og foredrag, hvor du får mere viden, flere redskaber og nye perspektiver på, hvordan du kan støtte og hjælpe dit barn med angst.

Aarhus C Skriv for at høre nærmere. Emil Rask
Løbende optag

Cool Kids - Angsthåndtering for børn og forældre

Det terapeutiske forløb strækker sig over 10 gange. Forløbet er for forældre og børn og ledes af to autoriserede psykologer.

Sønderborg 6500 Anne-Mette Bloch
Løbende optag

Selvudvikling gruppeforløb

Jeg afholder grupper i selvudvikling

Ry Aftales Anne Novak
Løbende optag

Selvværdsgruppe. Gruppeforløb på 8 gange

I selvværdsgrupper arbejder vi med følgende elementer: korrektion af ens selvevaluering, genkendelsen af sin ”indre kritiker”; selvaccept, ændring i tendens til negativ tænkning....

København K Kontakt mig Anna Levi
Løbende optag

Stress behandling. Gruppeforløb på 12 gange

I denne gruppe arbejder vi med forståelse af stress og behandling af stress ud fra kognitiv tilgang. Vi bruger blandt andet mindfulness som koncept og som øvelser, som gør det muligt at anvende mindfulness i sin dagligdag.

København K Kontakt mig Anna Levi
Løbende optag

Angst behandling, gruppeforløb på 12 gange.

Næste gruppe starter d. 4 september, om onsdagen fra kl 16:30 til kl 18:00 i Hellerup klinik. Pris for deltagelse: Kr. 350 per gang.

København K 350kr pr gang Anna Levi
Løbende optag

Gruppeterapi i København

Hos Psykologerne ved Kongens Nytorv laver vi løbende nye grupper, hvor alle er velkomne til at være med. Hvis du vil vide mere om gruppeterapi, er du velkommen til at ringe på tlf. 33 32 88 14 eller skrive en mail til psykologerne@pvkn.dk

København K Aftales Anne Kirsten Hansen
Løbende optag

Børne/unge/voksen grupper - familie-problemer

Løbende grupper for børn, unge og /eller voksne, der oplever at samspillet i familien ikke fungerer. Dertil grupper for børne- unge eller voksne i skilsmisse eller allerede skilte familier.

Silkeborg Ved 3 deltagere 250 kr pr gang. Trine Lauritzen
Løbende optag

Eksamensro for unge

Weekendkursus. Få hjælp til at finde eksamensro

Hellerup 3.800,00 kr Karine Parello-Plesner
Løbende optag

Kognitiv adfærdsterapi for personer med depression

Behandling af depression med kognitiv adfærdsterapi

Aalborg Fremgår i beskrivelsen Hanne Schmedes Sverenius
Løbende optag

Foredrag om kommunikation og konflikthåndtering

Jeg afholder mindre kurser og oplæg indenfor kommunikation og konflikthåndtering. Pris efter aftale. Kontakt mig for at høre nærmere

København V Aftales Rikke Cornelia Moeskær
Løbende optag

KVINDEGRUPPE FRA 20 TIL 28 ÅR

Temaet er selvværd og andre livsproblematikker

Aarhus C Send forespørgsel Turi Jürgensen
Løbende optag

PARINTENSIV

Koncentreret parterapi kun for dig og din partner

Aarhus C 5500 kr Lone Algot Jeppesen
Løbende optag

PARKURSUS: “MINDFULNESS FOR TO”

Dette parkursus henvender sig til jer, der har lyst til at arbejde med nærvær og kontakt i jeres parforhold. Kurset er en mulighed for at vække liv i sanserne, opmærksomheden og nærværet i jeres fælles liv.

Aarhus C Send forespørgsel Lone Algot Jeppesen
Løbende optag

Styr din stress – skab trivsel

Du opnår viden om stress og får redskaber til at håndtere den

Hornslet Send forespørgsel Leila Tipsmark
Løbende optag

Power til dit parforhold

Få ny energi til dit parforhold

Hornslet Send forespørgsel Leila Tipsmark
Løbende optag

Klar kommunikation

Et kursus i hvordan du siger, hvad du mener … og samtidig bevarer den gode kontakt …

Hornslet Send forespørgsel Leila Tipsmark
Løbende optag

Bliv ven med dine smerter

Lær at håndtere dine smerter. Kurset handler ikke om din specifikke lidelse. Kurset er der imod rettet mod mennesker med smerter på tværs af diagnoser.

Hornslet Send forespørgsel Leila Tipsmark

GRUPPEFORLØB HOS EN PSYKOLOG

Mange psykologer tilbyder gruppeforløb i deres praksis. Ved et gruppeforløb samler psykologen et passende antal personer, som vurderes at have visse fællestræk, f.eks. deres psykiske problemstilling, alder, køn og livssituation. Ved at samle en forholdsvis homogen gruppe, er der sandsynlighed for, at deltagerne kan profitere af hinandens historier og erfaringer. At opleve fællesskabet i gruppen og få følelsen af, at man ikke er den eneste, der har disse problemer/tanker/følelser osv., kan have en utroligt positiv effekt på ens psykiske tilstand.

Der er visse lighedspunkter mellem et gruppeforløb hos en psykolog og de selvhjælpsgrupper, der drives af mange frivillige foreninger og organisationer i Danmark. Blandt andet at deltagerne har samme baggrund, at gruppen mødes regelmæssigt og at deltagerne får mulighed for at tale om de ting, der er svære, i et trygt forum. Forløbene kan dog ikke helt sidestilles, da der stilles andre uddannelses- og lovmæssige krav til en psykolog end til mødelederne i en frivillig organisation/forening og da der hos psykologen foregår egentlig terapi, medens det er selvhjælp, der fokuseres på i organisationerne/foreningerne.

Et gruppeforløb kan være et godt alternativ til et individuelt forløb eller det kan bruges som supplement til et individuelt forløb. Det kan som sagt have en meget gavnlig effekt, at møde ligesindede, der ’sidder i samme båd’, men det er dog altid den enkelte psykolog, der i samråd med dig, vurderer, om et gruppeforløb er noget for dig eller ej.

Øverst på siden kan du søge på de psykologer, der udbyder gruppeforløb. Du kan blandt andet søge på geografi, arbejdsområde, opstartsdato og pris. På den måde kan du finde den psykolog/det forløb, der matcher dine behov og ønsker.

Nedenfor har vi samlet en række oplysninger omkring gruppeforløb hos psykologer. Oversigten kan bruges hvis du er interesseret i at starte i et forløb eller hvis du bare er nysgerrig efter at vide lidt mere om gruppeforløb.

EKSEMPLER PÅ GRUPPEFORLØB
• For pårørende til stof- og alkoholmisbrugere
• For pårørende til personer med psykisk sygdom
• Overspisning/overvægt
• Graviditet og fødselsforberedelse
• Lavt selvværd
• Angst og fobier
• Depression

 

HVORFOR SKAL JEG VÆLGE ET GRUPPEFORLØB

Fordelen ved et gruppeforløb er blandt andet, at du får mulighed for at sparre med ligesindede, hvilket typisk har en positiv effekt. I får mulighed for at dele jeres historier, at blive inspireret og oplyst, og at få indblik i andres erfaringer. Da deltagerne, og psykologen, forpligter sig på at overholde tavshedspligten, kan gruppesessioner være et trygt og godt sted at fortælle om de svære ting du oplever i din hverdag. Ting du ikke nødvendigvis kan tale med din familie eller dine venner om.
Gruppen er også et godt forum, hvis du ønsker at arbejde med sig selv, f.eks. i forhold til at afprøve/arbejde med dine grænser, eller øve dig i at få kontakt med andre.

HVORDAN VED JEG OM ET GRUPPEFORLØB ER NOGET FOR MIG?
De fleste psykologer inviterer deres klienter til en kort forsamtale, enten i deres praksis eller over telefon, inden klienten starter i et gruppeforløb. Meningen med samtalen er at vurdere, om gruppeterapi er det rette tilbud for klienten eller om vedkommende vil få mere gavn af et andet, eventuelt individuelt forløb.

DE FORMELLE RAMMER
De formelle rammer omkring gruppeforløb kan variere meget. Det kan eksempelvis være i forhold til varigheden af den enkelte session, deltagerantal, antallet af mødegange og perioden det forløber over. Det er altid en god idé at forhøre dig omkring sådanne formelle rammer før du eventuelt indleder et forløb, så du kan tage stilling til, om det er et forløb du kan se dig selv i.

ÅBEN VS. LUKKET GRUPPE
Nogle psykologer udbyder gruppeforløb som en fast aktivitet med løbende optag (dvs. at gruppen er åben, og at der løbende optages og afsluttes klienter), hvor andre gruppeforløb kan have en mere tidsspecifik og lukket form. I den lukkede form er der fastlagte start- og slutdatoer, og der optages ikke nye medlemmer i gruppen. Det er op til psykologen at vurdere, hvilke problemstillinger og klienter, der egner sig bedst til de to gruppeformer, så det er en god idé at kontakte psykologen og høre, hvad han/hun vil anbefale i din situation.

Her på Psykologbogen kan du finde begge former for forløb – du skal bare bruge søgefunktionen øverst på siden. Du kan vælge mellem forløb med en specifik startdato (det vil sige at det er en lukket gruppe) og forløb med løbende optag.

 

MØDESTABILITET

Det er blandt andet vigtigt, at du gør dig nogle overvejelser omkring dine muligheder for at kunne møde forholdsvis stabilt. Det er nemlig vigtigt for gruppens dynamik og deltagernes udvikling, at der er en vis kontinuitet i forløbet – altså at gruppen mødes på de aftalte tidspunkter og at alle, for så vidt muligt, dukker op. Dette gør sig især gældende i lukkede grupper, hvor det er de samme mennesker man mødes med hver gang.

 

HVAD KOSTER DET AT DELTAGE I ET GRUPPEFORLØB?

Prisen for deltagelse i et gruppeforløb varierer, og afhænger for eksempel af deltagerantal, antallet af mødegange og om der udleveres materiale. Det vil dog som regel være billigere at deltage i et gruppeforløb end i et individuelt samtaleforløb, da I jo er flere om at dele udgiften.
De fleste psykologer her på Psykologbogen angiver prisen på et forløb i deres opslag, som dy finder øverst på denne side. Hvis prisen ikke fremgår, er du altid velkommen til at kontakte psykologen for at få oplyst prisen på det forløb, du er interesseret i.

Hvis du har en lægehenvisning, kan du få tilskud ved nogle gruppeforløb. Det forudsætter dog at psykologen, der afholder gruppen, har et ydernummer og kan tage i mod lægehenvisning. Læs mere om reglerne for lægehenvisninger under ’Viden’.

 

VENTETID

Ofte vil psykologen have kortere ventetid ved gruppeforløb end ved individuelle samtaler.

Hvis du bruger søgefunktionen øverst på denne side, kan du søge efter psykologer, der har en kort ventetid.

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.