Psykolog er en beskyttet titel, og kun personer som har gennemgået den 5-årige universitetsuddannelse må kalde sig psykolog. Efter universitetet har psykologer flere muligheder for at videreuddanne sig.

UNIVERSITETSUDDANNELSEN

Den 5-årige uddannelse er primært teoretisk, men i løbet af de sidste 2 år indgår et kortere praktikforløb. I pensum indgår bla. teorier om menneskers måde at opfatte, opleve, handle og reagere på.

Nogle psykologer vælger at fortsætte den 5-årige grunduddannelse på universitetet med en forskergrad, en ph.d., hvilket tager minimum 3 år.

Andre muligheder for videreuddannelse er autorisation, specialist- og supervisioruddannelsen.

 

 

AUTORISATIONEN

En psykolog kan tidligst blive autoriseret 2 år efter endt universitetsuddannelse. Autorisationsuddannelsen er en uddannelse i praksis, og psykologen skal i den forbindelse mindst have modtaget 160 timers supervision. Supervision ift. autorisation betyder kort fortalt, at supervisant har en udviklingsorienteret dialog med supervisor (en psykolog, som minimum selv er autoriseret).

Psykolognævnet, som hører under Social- og Integrationsministeriet, varetager autorisation af danske psykologer. En psykolog der er autoriseret vil typisk anvende titlen cand.psych.aut.

 

 

SPECIALISTUDDANNELSEN

Psykologens specialistuddannelse tager mindst 5 år efter autorisationen. En specialpsykolog har arbejdet på fuld tid inden for sit specifikke speciale i mindst 3 år. Derudover har specialpsykologen gennemgået 360 timers teoriundervisning og mindst 240 timers personligt udviklingsarbejde og supervision/vejledning.

Aktuelt kan psykologer specialisere sig indenfor de 10 nedenstående specialer:

Arbejds- og organisationspsykologi - læs mere om hvad denne specialpsykolog kan her
Børneneuropsykologi - læs mere om hvad denne specialpsykolog kan her
Børnepsykologi - læs mere om hvad denne specialpsykolog kan her
Gerontopsykologi - læs mere om hvad denne specialpsykolog kan her
Neuropsykologi - nærmere info om denne specialpsykolog er undervejs
Psykopatologi - læs mere om hvad denne specialpsykolog kan her
Psykoterapi - læs mere om hvad denne specialpsykolog kan her
Psykotraumatologi - læs mere om hvad denne specialpsykolog kan her
Pædagogisk psykologi - læs mere om hvad denne specialpsykolog kan her
Sundhedspsykologi - læs mere om hvad denne specialpsykolog kan her

 

SUPERVISORUDANNELSEN

Supervisoruddannelsen er en 2-årig efteruddannelse til specialistuddannelsen og betyder, at psykologen er kvalificeret til at yde supervision til andre psykologer.

En psykolog kan tage supervisoruddannelsen indenfor nedenstående 10 områder:

Arbejds- og organisationspsykologi
Børneneuropsykologi
Børnepsykologi
Gerontopsykologi
Neuropsykologi
Psykopatologi
Psykoterapi
Psykotraumatologi
Pædagogisk psykologi vedr. børn og unge
Sundhedspsykologi

 

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.