Manio depressiv sygdom er betegnelsen for et sygdomsforløb, hvor ens humør svinger mellem to typer af tilstande - den ene tilstand er mani, og den anden er depression.

SYMPTOMER

Manio depressiv sygdom (også kendt som bipolar affektiv lidelse) er et sygdomsforløb, hvor ens humør svinger mellem to typer af tilstande.

Den ene tilstand er mani, der er kendetegnet ved opstemthed, øget energi og øget aktivitet. I en manisk periode er man glad og optimistisk, nærmest ekstatisk, men humøret er ofte lunefuldt og kan hurtigt gå over i irritation og vrede. Man har ofte masser af planer og idéer og sætter mange projekter i gang, som dog ikke altid afsluttes. Ofte har man en forringet dømmekraft, hvilket kan føre til uansvarlig adfærd. Man kan være hæmningsløs og fx skeje ud økonomisk eller seksuelt.

En sådan manisk tilstand afløses af den anden tilstand, depression, der modsat mani er kendetegnet ved nedtrykthed, nedsat aktivitet og nedsat energi. Det er ikke ualmindeligt i en depressiv periode at blive ramt af skyldfølelse over ens adfærd i den maniske periode.

Typisk er der neutrale faser mellem udsvingene, men hvis man er svært ramt, kan det ene udsving følge umiddelbart efter det næste.

 

ÅRSAGER

Sammenlignet med depression spiller biologiske (arvelige) forhold en langt større rolle ved manio depressiv sygdom, men på samme måde som med depression kan svære belastninger som fx langvarig sygdom, dødsfald i familien, skilsmisse og stress udløse en manisk episode. Personer der udvikler manio depressiv sygdom er generelt ekstra følsomme over for både psykisk og fysisk stress, og derfor kan miljømæssige faktorer forværre symptomerne.

HVAD KAN EN PSYKOLOG HJÆLPE MED?

Manio depressiv sygdom behandles primært med medicin, men samtaler med en psykolog er også et vigtigt supplement. I samtalerne er der ofte fokus på at øge personens sygdomserkendelse, få forståelse for behandlingens virkninger og medicinens bivirkninger samt øge forståelse for, hvilke livsvilkår og situationer, der hos den enkelte kan føre til nye sygdomsudbrud, så disse kan forebygges.

 

Af Louise Laursen, cand.psych.

 

Kilder:

Vestergaard, P., Sørensen, T., Kjølbye, M. &Videbech, P. (2008). Psykiatri. København: FADL’s Forlag.

WHO ICD-10 (2011). Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. Klassifikation og diagnostiske kriterier. København: Munksgaard Danmark.

 

NYTTIGE LINKS VEDRØRENDE MANIO DEPRESSIV SYGDOM

 

Depressionsforeningen er en forening, hvis formål er at virke som patientforening for mennesker, der lider af depression eller bipolar lidelse, samt at varetage patienternes og deres pårørendes interesser. Der er mulighed for at deltage i selvhjælpsgrupper eller besøge en af deres sociale cafeer. Du kan læse mere her https://depressionsforeningen.dk/

Psykiatrifonden er en privat humanitær organisation, som hjælper mennesker med psykisk sygdom og sætter mental sundhed på dagsordenen.

 

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.