Mange mennesker forveksler ofte psykologer med psykiatere og psykoterapeuter - læs her hvordan psykiatere og psykoterapeuter adskiller sig fra psykologer.

PSYKIATER

En psykiater er først uddannet læge og efterfølgende videreuddannet til at undersøge, behandle og forebygge psykiske lidelser. En psykiater er således en læge med en specialistuddannelse i psykiatri (behandling af psykisk syge). Flere psykiatere gennemfører en efteruddannelse i psykoterapi. En psykiater kan - i modsætning til en psykolog - ordinere medicin.

Du kan på lægeforeningens hjemmeside finde en oversigt over de praktiserende psykiatere (dem der hører under sygesikringen, og som kræver en henvisning fra egen læge). Skriv ’speciallægefortegnelse’ i søgefeltet, vælg ’psykiatri’ og derefter den region og kommune, hvor du søger.

Der kan være lang ventetid til behandling hos en psykiater, også på de psykiatriske afdelinger/hospitaler. En oversigt over aktuelle ventetider fordelt på symptomer/diagnoser og behandlingssteder kan ses på venteinfo.dk.

 

PSYKOTERAPEUT

Psykoterapeut og terapeut er en ubeskyttet titel i Danmark, hvorfor enhver i princippet kan kalde sig det. Ved disse betegnelser kan det være fornuftigt at orientere sig godt om, hvilken faglig og erfaringsmæssig baggrund vedkommende egentlig har.

Hvis psykoterapeuten er medlem af Psykoterapeut Foreningen (MPF), har vedkommende gennemført en grunduddannelse af min. 3 års varighed samt en af foreningen godkendt psykoterapeutisk videreuddannelse (med egenterapi, teori og supervision) på mindst 4 år og min. 2 års fuldtids klinisk erfaring som psykoterapeut.

 

Du kan læse mere om psykologens uddannelse og arbejdsområder her

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.