Psykologer har ikke faste takster, og priserne varierer derfor fra psykolog til psykolog.

HVAD KOSTER EN KONSULTATION OG KAN MAN FÅ TILSKUD?

For par eller flere deltagere er konsultationen ofte længere, hvorfor prisen her typisk er højere. Ydermere er det almindeligt med tillæg ved aften- og weekend konsultation, akuttider, samt konsultation i eget hjem og hos virksomheder.

Ved internetbaseret terapi kan prisen nogle gange være lidt lavere end gennemsnitsprisen.

Nogle psykologer tilbyder rabatordninger, fx ved køb af 5 sessioner på en gang, eller rabat for arbejdsledige eller studerende.

Forhør dig om de praktiske forhold ved den psykolog, du laver en aftale med.

Der er flere muligheder for at få tilskud til psykologsamtaler, hvilket er uddybet herunder.

 

HENVISNING FRA DIN LÆGE

I Danmark ydes der tilskud gennem den offentlige sygesikring, hvis din læge skønner, at du befinder dig i en krise som tilhører en af de godkendte grupper - læs mere om hvordan du kan få en lægehenvisning til psykologhjælp her

 

MEDLEM AF SYGEFORSIKRINGEN "DANMARK"

Du kan under visse betingelser få tilskud ved sygeforsikringen ”danmark”, bla. hvis du falder under ovenstående persongrupper og har fået en henvisning fra din læge. Du kan læse mere om sygeforsikring "danmarks" kriterier her

 

KOMMUNALT TILSKUD

Kommuner kan ud fra en social og økonomisk vurdering i visse tilfælde bevilge samtaleforløb med fuld eller delvis offentlig betaling. Dette sker efter Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS) §82. Kontakt din lokale bopælskommune for at høre nærmere om deres regler heromkring.

 

ARBEJDSSKADESTYRELSEN

Arbejdsskadestyrelsen yder ved visse psykiske arbejdsskader tilskud til psykologbehandling. Du kan læse mere om mulighederne her

 

SUNDHEDSORDNINGER/FORSIKRINGER

Hvis du igennem din arbejdsplads har en sundhedsordning, kan du i nogle tilfælde få dækket udgifterne til psykologbehandling. Ofte vil din sundhedsforsikring have eget psykolognetværk tilknyttet, hvorfor psykologvalget under disse kriterier muligvis ikke er frit. Reglerne varierer, hvorfor du anbefales at kontakte din egen sundhedsforsikring for at høre nærmere om dine muligheder.

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.