Sorg og krise hører med til livet. De fleste mennesker kommer igennem disse med støtte fra venner og familie, men man kan blive så fastlåst i en sorg eller en krise, at man får brug for professionel hjælp.

SORG

De fleste mennesker vil i løbet af deres liv opleve sorg. Det er en helt naturlig tilstand, der opstår i forbindelse med at miste noget, man har været følelsesmæssigt knyttet til. Det kan bl.a. være i forbindelse med tabet af en nærtstående, skilsmisse eller det at miste evnen til at arbejde.

Sorg er en smertefuld tilstand, der kan komme til udtryk både psykisk og fysisk. Psykisk kan man opleve dyb tristhed og fortvivlelse samt vrede over det tab, man har oplevet. Fysisk kan man opleve manglende appetit, hovedpine, muskelspændinger og en overvældende træthed. Udtrykket for sorg kan dog variere meget fra person til person. Nogle mennesker har fx let til tårer og vil derfor græde meget, mens andre har en mere stille reaktion, hvilket dog ikke nødvendigvis betyder, at sorgen er mindre.

Sorgarbejdet kan være en langvarig proces, og det er meget almindeligt at veksle mellem at mindes det man savner og fortiden og at se fremad. Som tiden går, bliver det muligt efterhånden at acceptere det tab, man har oplevet. Man vil begynde at affinde sig med sin nye livssituation, orientere sig mod fremtiden og forsøge at skabe en mening med sit liv efter tabet. For de fleste mennesker forsvinder sorgen aldrig helt, men den formår at træde så meget i baggrunden, at man kan komme videre med sit liv.

I nogle tilfælde synes sorgen dog ikke umiddelbart at træde i baggrunden. Man taler her om, at sorgen bliver patologisk eller kronisk (typisk i forbindelse med tab af en nærtstående person ved døden). Følelserne og tabet kommer til at dominere ens liv længe efter det udløste tab. Man har svært ved at vende sig mod nutiden og fremtiden, og den døende kan komme til at spille en større rolle end de levende mennesker omkring én. Ens personlighed, eventuelle psykiske lidelser, karakteren af relationen med den afdøde og omstændighederne for dødsfaldet kan spille en rolle i forbindelse med udviklingen af patologisk sorg.

 

KRISE

De fleste mennesker vil i løbet af deres liv komme ud for én eller flere kriser i deres liv. En krise er en psykisk reaktion på noget, man bliver udsat for, hvor ens tidligere erfaringer og måder at håndtere tingene på kommer til kort. Man føler ikke, at man kan håndtere den situation man står i. Krise kan fx opleves i forbindelse med tab af en nærtstående person, store overgange i livet, alvorlig sygdom eller skilsmisse. Sorg er en naturlig del af en krise.

I perioden efter en væsentlig livsændring eller belastende begivenhed kan der opstå en såkaldt tilpasningsreaktion. En sådan reaktion er typisk karakteriseret ved angst, bekymring, dårlig koncentration, nedtrykthed, irritabilitet og en følelse af magtesløshed. Fysisk kan man opleve fx at være meget anspændt.

De fleste mennesker kommer sig igennem en krise, særligt hvis man oplever at få støtte fra venner og familie. Efterhånden vil man begynde at tilpasse sig sin nye livssituation og orientere sig mere mod fremtiden.

 

HVAD KAN EN PSYKOLOG HJÆLPE MED?

Som nævnt er det helt naturligt at opleve sorg og krise i livet, og de fleste mennesker vil med tiden komme igennem det, særligt hvis de får støtte fra venner og familie. Det kan dog blive relevant at tale med en psykolog, hvis man føler sig fastlåst i sorgen eller krisen.

En psykolog kan hjælpe én med at håndtere ens svære livssituation samt blive bevidst om og bearbejde svære følelser forbundet med den livsændring eller det tab, man har oplevet. I forlængelse heraf kan psykologen hjælpe én med at opnå accept af ens nye livssituation og med at begynde at orientere sig mod fremtiden.

 

Af Louise Laursen, cand.psych.

 

Kilder:

Jørgensen, B. (2003). Politikens psykologihåndbog. København: Politikens Håndbøger.

Vestergaard, P., Sørensen, T., Kjølbye, M. & Videbech, P. (2008). Psykiatri. København: FADL’s Forlag.

NYTTIGE LINKS VEDRØRENDE SORG OG KRISE

 

Kræftens bekæmpelse er en organisation, der arbejder for at forebygge, at kræftsygdomme opstår, øge mulighederne for helbredelse, og hjælper de mennesker, der får kræft.

 

Psykiatrifonden er en privat humanitær organisation, som hjælper mennesker med psykisk sygdom og sætter mental sundhed på dagsordenen.

 

FIND PSYKOLOGHJÆLP TIL SORG OG KRISE? TRYK HER

 

 

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.