Mange mennesker oplever problemer med deres selvværd og selvtillid. Dette har typisk forbindelse til oplevelser og erfaringer fra tidligt i livet.

 

SYMPTOMER

Selvværd handler om, hvad man tænker om sig selv, den værdi man giver sig selv og måden man dømmer sig selv på. Har man et højt selvværd, tænker man positivt om sig selv, og man har en følelse af, at man er noget værd, også selv om man begår fejl eller har svært ved nogle ting. Har man derimod et lavt selvværd, tænker man grundlæggende negativt om sig selv. Man føler ikke, man er noget værd, og man dømmer sig selv rigtig hårdt. Det påvirker ens livskvalitet negativt, da det er svært at være glad og tilfreds.

Selvværd adskiller sig fra selvtillid, der i stedet handler om, hvorvidt man har tillid til, at man er god til de ting, man skal præstere. Selvtillid handler om, hvorvidt man stoler på sine egne evner. Har man dårlig selvtillid, stoler man altså ikke på sine egne evner til at præstere. Man kan dog godt have stor selvtillid på ét område, mens man på andre områder kan have lav selvtillid.

Lavt selvværd og lav selvtillid gør én usikker, hvilket vil komme til udtryk, når man er sammen med andre mennesker. Hvis man er usikker, kan man nemt lade sig dominere af andre og have svært ved at sætte grænser og stille krav til omgivelserne, hvilket alt sammen kan give store problemer i hverdagen, fx i ens parforhold, i vennekredsen og på arbejdspladsen.

 

ÅRSAGER

Ens tanker om sig selv er især baseret på ens tidlige erfaringer. Hvis man igennem sin barndom og ungdom har fået kærlighed, ros og positiv opmærksomhed fra familie og venner, vil man over tid typisk udvikle et højt selvværd. Man vil have fået følelsen af, at man er noget værd, og man vil derfor tænke positivt om sig selv. Hvis man derimod er blevet fx kritiseret, ignoreret, mobbet af sine jævnaldrende og ikke har følt sig elsket, vil man over tid udvikle et lavt selvværd. Man vil have en følelse af, at man ikke er noget værd, og man vil tænke negativt om sig selv. Fysisk eller psykisk sygdom som fx angst og depression kan også hænge sammen med et lavt selvværd.

 

HVAD KAN EN PSYKOLOG HJÆLPE MED?

Det kan være gavnligt at tale med en psykolog, hvis man har problemer med dårlig selvtillid, lavt selvværd og en generel usikkerhed. En psykolog kan bl.a. hjælpe én med at forstå baggrunden for ens problemer på dette område. Derudover kan en psykolog hjælpe én med at identificere negative tanker om sig selv og uhensigtsmæssig adfærd, så man kan ændre disse eller forholde sig til dem på en ny måde. Man kan dermed få opbygget et bedre selvværd og en større selvsikkerhed, der vil kunne forbedre ens livskvalitet.

 

Af Louise Laursen, cand.psych.

 

 

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.