Læs her om visionen bag psykologbogen.dk

Psykologbogen.dk er stiftet af psykolog Jette Løkke Trads. Ideen udsprang af adskillige beretninger om barrierer forbundet med at opstarte og overskue psykologhjælp. Ydermere efterspurgte hun selv et professionelt psykologprodukt til markedsføring og blev inspireret af sine erfaringer fra udlandet.

Herfra blev ideen skabt til en landsdækkende database til kontakt mellem brugere og psykologer.

 

Psykologbogens vision er:

At være brugerens foretrukne psykologguide

Vi ved, at psykiske vanskeligheder ofte betyder at overskuelighed og tid vægtes højt. Vi ønsker at hjælpe brugeren med enkelt og hurtigt at finde frem til den psykologhjælp, der bedst muligt opfylder den enkeltes behov. Samtidig vægter vi kvaliteten af hjælpen meget højt og optager kun universitetsuddannede psykologer i vores netværk.

 

At fremme vilkårene for den privatpraktisende psykolog

Psykologbogen er stiftet på visionen om at støtte den privatpraktiserende psykolog i at kunne fokusere på sin profession og faglighed. Vi ønsker at levere professionel og konkurrencedygtig markedsføring, og tilbyder ydermere faggruppen professionelle rammer til intern videndeling, sparring og netværk.

 

At fremme oplysning om psykisk sygdom og nedbryde tabuer

Psykologbogen tror på, at viden er et vigtigt element i psykisk bedring. Vi ønsker at bidrage med oplysning om psykisk sygdom, og tilstræber at teksterne på siden er skrevet i et let forståeligt sprog. Vi ønsker at oplyse brugeren om sine muligheder og rettigheder, og arbejder på konstant at være opdaterede med nyttige links til gratis materiale og rådgivning.

Links

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.