Mennesker i alle aldre kan føle sig ensomme. For de fleste er der tale om en kortvarig oplevelse, mens andre oplever ensomheden som en længerevarende og meget smertefuld tilstand.

SYMPTOMER

Ensomhed handler om at være ufrivilligt alene og føle sig afsondret fra andre mennesker. Det er en oplevelse af at mangle nærhed, fortrolighed og samhørighed med andre. Man kan derfor godt føle sig ensom i selskab med andre mennesker, og ensomhed kan opleves af mennesker i alle aldre.

ÅRSAGER

Der kan være mange årsager til ensomhed. Skift og overgange i livet som fx at flytte til en ny by, starte på en ny uddannelse eller blive skilt kan meget naturligt føre til ensomhed i kortere eller længere tid.
Dårligt selvværd, fx pga. mobning, kan føre til ensomhed, idet man kan have svært ved at møde nye mennesker og danne venskaber. Generelle vanskeligheder med at komme i kontakt med andre mennesker og indgå i nære relationer kan også være medvirkende til ensomhed. Derudover kan psykiske lidelser som fx angst og depression føre til ensomhed, og omvendt kan ensomhed også føre til psykiske lidelser.

Når ældre mennesker oplever ensomhed, skyldes det typisk, at man mister folk omkring sig og ikke længere har mulighed for at komme ud og være i sociale sammenhænge. I mange tilfælde opstår ensomheden hos ældre mennesker især efter tabet af en ægtefælle, man har haft gennem mange år.

HVAD KAN EN PSYKOLOG HJÆLPE MED?

Ensomhed kan være meget smertefuldt. I nogle tilfælde vil man være i stand til acceptere, at det er et midlertidigt vilkår i ens liv i forbindelse med en særlig periode eller omstændighed. Hvis man derimod oplever, at ensomheden er blevet så gennemgribende, at man ikke føler sig i stand til at komme ud af den, kan det være gavnligt at tale med en psykolog.

En psykolog kan hjælpe én med at håndtere de svære følelser, der er forbundet med at være ensom. Derudover kan en psykolog hjælpe én med at forstå baggrunden for ens ensomhed og hjælpe med at finde ud af, hvad man selv kan gøre for at ændre sin situation og komme ud af ensomheden.

Af Louise Laursen, cand.psych.

 

Kilder: www.ventilen.dk

 

NYTTIGE LINKS VEDRØRENDE ENSOMHED

 

Psykiatrifondens ensomhedskampagnen 'En som dig' PsykiatriFonden er en privat, humanitær fond, hvis hovedformål er at oplyse befolkningen om psykiske sygdomme og problemer, deres årsager, forebyggelse og behandlingsmuligheder. At bryde ensomhed er en væsentlig del af PsykiatriFondens arbejde

Ventilen Danmark er en landsdækkende ungdomsforening, finansieret af offentlige og private fonde. De hjælper ensomme unge og skaber debat om ensomhed blandt unge.


Ensomung er en hjemmeside om ensomhed. Chat, rådgivning, aktiviteter m.m.Organisation: Ungdommens Røde Kors

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.