De fleste mennesker oplever på et tidspunkt i livet, at det hele føles svært og uoverskueligt - nogle gange kan vi selv arbejde os ud af det, og andre gange kan det være en god ide at tale med en psykolog.

Terapi - for hvem og hvordan foregår det?

De fleste mennesker oplever på et tidspunkt i livet, at det hele føles svært og uoverskueligt. Ofte kan årsagen forekomme uklar, andre gange kan der være tale om dødsfald, sygdom, krise i parforhold eller andre belastninger i privat- eller arbejdslivet.

Nogle gange kan vi selv arbejde os ud af de svære perioder ved hjælp af indre ressourcer eller fx ved at tale med venner og familie. I andre tilfælde kan det være vanskeligt at komme videre, man kan føle, at man står fast eller står alene.                                                                                              

En praktiserende psykolog vil i mange tilfælde kunne hjælpe med at håndtere de problemer, som vi selv kan have svært ved at håndtere. Hos psykologen får man en at snakke med, som ikke er involveret i ens liv. Psykologen vil ofte spørge ind til dine tanker, følelser og handlinger. Gennem psykologens spørgsmål kan du udforske dine problemstillinger med nye øjne.

En psykolog kan hjælpe os med at blive mere bevidste om os selv, vores reaktionsmønstre og vores måder at være sammen med andre på, og derved kan man komme til at handle mere hensigtsmæssigt i sit liv.

Hvordan foregår det i praksis?

Psykologen vil normalt tage en indledende samtale og vurdere, hvordan klienten bedst kan hjælpes. Nogle gange kan en enkelt samtale eller et kortere forløb være nok. Andre gange kan man sammen med psykologen planlægge et forløb af længere tids varighed.

Det vil ligeledes variere meget, hvor langt tid psykologen vurderer det er hensigtsmæssigt, at der går imellem sessionerne. Dette afhænger bla. af hvilke vanskeligheder klienten kommer med og omfanget af dennes ressourcer.

Hvordan psykologen konkret arbejder og hjælper sine klienter er meget forskelligt, da psykologer anvender forskellige terapiformer. Du kan læse mere om de forskellige psykoterapeutiske retninger her

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.