Begivenheder som fx trafikuheld, overfald, voldtægt og krig kan medføre psykiske traumer og føre til udviklingen af PTSD.

 

TRAUMER

Ordet traume betyder ”sår” eller ”skade”. Et psykisk traume kan indfinde sig som følge af en akut, uventet og chokerende begivenhed som fx et trafikuheld, voldsoverfald, voldtægt eller gidseltagning. Der kan også være tale om længerevarende pinefulde belastninger som fx krigsbegivenheder, alvorlig sygdom eller seksuelle krænkelser i barndommen.

De begivenheder, der kan udløse et psykisk traume, involverer:

Alvorlig skade på egen person eller trusler herom.
Andre menneskers død eller trusler mod ens eget eller andres liv.
Grov overskridelse af ens egne eller andres personlige grænser, fysisk eller psykisk, eller trusler herom.

 

PTSD/POSTTRAUMATISK BELASTNINGSREAKTION

PTSD står for Post Traumatic Stress Disorder og er betegnelsen fra det amerikanske diagnosesystem. Den tilsvarende diagnose på dansk hedder Posttraumatisk belastningsreaktion. Dette er en tilstand, der opstår som forsinket reaktion på en traumatisk begivenhed eller situation af enten kortere eller længere varighed og af en exceptionel truende eller katastrofeagtig natur. Der er tale om begivenheder, der hos alle mennesker vil medføre en kraftig reaktion.

Tilstanden er karakteriseret ved tilbagevendende episoder med genoplevelse af traumet i form af påtrængende erindringer (flash-backs), drømme eller mareridt og/eller et stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumet. I forbindelse med sådanne genoplevelser undgås ting, der kan minde om de traumatiske begivenheder, fx konkrete steder, aktiviteter eller mennesker. Derudover er tilstanden typisk karakteriseret ved et forhøjet alarmberedskab, hvilket viser sig ved symptomer som irritabilitet/vrede, søvnproblemer, koncentrationsbesvær samt øget opmærksomhed på faresignaler og overdrevne frygtreaktioner. Tilstanden optræder inden for 6 måneder efter den traumatiske oplevelse.


Årsager

Udviklingen af PTSD forudsætter selvsagt, at man har været udsat for en traumatisk begivenhed eller situation af kortere eller længere varighed af en exceptionel truende eller katastrofeagtig natur. Der findes dog også visse risikofaktorer i forbindelse med udviklingen af PTSD. Hvis man har en psykisk lidelse forud for hændelsen, eller hvis man befinder sig i et fremmed og utrygt miljø i forbindelse med situationen, er man i større risiko for at udvikle PTSD. Særlige personlighedstræk og fysisk svækkelse kan også nedsætte tærsklen for reaktionens fremkomst.

 

HVAD KAN EN PSYKOLOG HJÆLPE MED?

Der kan være stor forskel på, hvordan PTSD behandles alt efter fx typen af traumatisk begivenhed, traumatiseringsgraden og den enkeltes sociale og familiemæssige forhold. Der findes således ikke universelle strategier af behandling, der kan anvendes ved alle typer af traumatiske reaktioner.

I behandlingen er der dog først og fremmest fokus på først og fremmest at skabe en grundlæggende oplevelse af sikkerhed og tryghed, både i forhold til ens praktiske livsomstændigheder og emotionelt. Valg af terapiform foretages af en psykolog på baggrund af især den enkeltes behov og ressourcer samt sværhedsgraden af PTSD. I terapien arbejder man generelt hen mod at vende tilbage til et normalt liv i forhold til fx arbejde, familie, venner og fritidsinteresser.

 

Af Louise Laursen, cand.psych.

 

Kilder:

Vestergaard, P., Sørensen, T., Kjølbye, M. &Videbech, P. (2008). Psykiatri. København: FADL’s Forlag.

WHO ICD-10 (2011). Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. Klassifikation og diagnostiske kriterier. København: Munksgaard Danmark.


NYTTIGE LINKS VEDRØRENDE TRAUMER OG PTSD

Traume.dk samler faglige erfaringer, viden og litteratur om flygtninge med traumer og PTSD. Her findes bla. film, der introducerer til, hvad det vil sige at være traumatiseret.

 

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.