Et misbrug vil sige et vedvarende, skadeligt brug af rusmidler som fx alkohol, hash, kokain og amfetamin. Et misbrug kan gradvist føre til en decideret afhængighed.

 

SYMPTOMER

Rusmidler er en fællesbetegnelse for stoffer, man kan tage for at ændre, sløve eller stimulere ens psykiske tilstand. Alkohol er det mest udbredte rusmiddel. Dernæst kommer hash efterfulgt af kokain og amfetamin, og mindre udbredt er fx heroin. Disse rusmidler påvirker dele af hjernen, der registrerer belønning og nydelse.

Man taler om et misbrug, når man har et vedvarende og skadeligt brug af rusmidler. Skaderne kan både være fysiske (fx hepatitis efter injektionsmisbrug), psykiske (fx episoder med depression efter intenst drikkeri) og sociale (fx fravær fra skole/arbejde og tab af venner).

Et misbrug kommer ikke fra den ene dag til den anden, men udvikles over et stykke tid, hvor man bruger ét eller flere rusmidler stadig oftere og i større mængder. Et misbrug kan gradvist føre til en afhængighed af et eller flere rusmidler. Man siges at være afhængig, når 3 eller flere af følgende symptomer er tilstede:

Stærk trang (”craving”)
En svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen
Abstinenser
Toleransudvikling (man bruger større og større mængder for at få den samme virkning)
Rusmidlet dominerer med hensyn til prioritering og tidsforbrug
Fortsat brug trods erkendelse af skader
Man taler også om både psykisk og fysisk afhængighed. Psykisk afhængighed er en stærk trang (”craving”) til at indtage et rusmiddel for at opnå tilfredsstillelse eller lystfølelse og undgå ubehag. Fysisk afhængighed er et resultat af, at kroppen har tilpasset sig det tilførte rusmiddel. Der opstår derfor fysiske symptomer, når det ikke længere er tilstede i kroppen. Det kan for eksempel være kvalme, diaré, hovedpine, feber og kramper - hvilket kaldes abstinenser.

 

ÅRSAGER

Der kan være mange årsager til, at man udvikler et misbrug. For mange mennesker gør rusmidler én i stand til at flygte fra problemer og vanskeligheder i livet. Dette kan især være tilfældet, hvis man lider af en psykisk sygdom som fx skizofreni, angst eller depression. Rent genetisk kan man være i risiko for at udvikle et misbrug, og derudover kan fx svære opvækstvilkår spille en væsentlig rolle i udviklingen af et misbrug.

 

HVAD KAN EN PSYKOLOG HJÆLPE MED?

Da mennesker med et misbrug udgør en meget forskelligartet gruppe, er det ikke muligt at give en entydig beskrivelse af, hvad en behandling bør indebære. Helt grundlæggende for behandling er dog en erkendelse af ens problem og en motivation for at stoppe misbruget.

Støttende samtaler med en psykolog er et centralt element i forbindelse med afvænning. En psykolog kan hjælpe én med at forstå baggrunden for ens misbrug og i forlængelse af dette hjælpe én med at ændre sin adfærd med henblik på at komme ud af misbruget. Hvis misbruget har forbindelse til en psykisk lidelse som fx angst eller depression, er det vigtigt at få behandling herfor. Dette kan være et væsentligt skridt på vejen i forhold til at komme ud af et misbrug.

Hvis der er tale om en decideret afhængighed, kan det være relevant at få medicinsk behandling af abstinenstilstanden. I nogle tilfælde kan det også være relevant med sociale hjælpeforanstaltninger.

 

Af Louise Laursen, cand.psych.

 

Kilder:

Friis-Hasché, E., Elsass, P. & Nielsen, T. (2004). Klinisk Sundhedspsykologi. København: Munksgaard Danmark.

Nolen-Hoeksema, S. (2007). Abnormal Psychology. New York: McGraw-Hill.

WHO ICD-10 (2011). Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. Klassifikation og diagnostiske kriterier. København: Munksgaard Danmark.

www.sundhed.dk

 

 

PÅRØRENDE VED MISBRUG - LÆS MERE HER

 

NYTTIGE LINKS VEDRØRENDE AFHÆNGIGHED OG MISBRUG AF RUSMIDLER

Psykiatrifonden hvor du også finder en specifik kampagne rettet mod stoffer: styr på stoffer

Stofinfo er Sundhedsstyrelsens hjemmeside med information om stoffer.

Netstof er et landsdækkende projekt, som får midler fra Socialstyrelsen. Henvender sig til unge mellem 15 og 24 år, hvor de kan få information og rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer.

TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere. TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Hjælpen er gratis.

Alkohol & Samfund er landsdækkende og uafhængig af partipolitiske, religiøse og erhvervsmæssige interesser. De står bag Hope rådgivningerne, der henvender sig til både alkoholmisbruger og pårørende.

Sind arbejder for at sikre, at de sindslidende og deres pårørende inden for samfundets rammer skal kunne udleve deres drømme og realisere et godt liv.

De der drikker derhjemme er et tilbud i Københavns kommune til børn og unge op til 20 år, hvis forældre har alkoholproblemer

Iogt er en landsdækkende misbrugsbekæmpende organistation der hjælper alkoholafhængige og deres pårørende. Iogt har 9 afdelinger i Danmark

Blå kors arbejder for at forebygge alkoholproblemer og skabe nye muligheder for mennesker med et liv skadet af alkohol

Alkoholbehandlinger.dk tilbyder flere former for behandling af alkoholmisbrug samt gratis rådgivning til alkoholmisbrugere og pårørende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuld adgang

Kr. 998/årligt (ex. moms)

  • Opret ubegrænset antal kurser, grupper og foredrag
  • Fuld profilvisning
  • Fuld supervisorordning
  • Foto på profilen
  • Opret ubegrænset antal klinikadresser

Gratis adgang

kr. 0

  • Opret op til i alt 2 kurser, grupper og foredrag
  • Light profilvisning
  • Light supervisorvisning
  • Én klinikadresse

Opret profil

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling og fortrydelsesret

998 kr. ekskl. moms for et årsabonnement 

Faktura sendes pr. email umiddelbart efter tilmeldingen

Jeg er indforstået med, at der ved køb af et årsabonnement på Psykologbogen er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling enten telefonisk eller pr. email til Psykologbogen, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Vilkår for udmeldelse

Udmeldelse af Psykologbogen kan ske én gang årligt i forbindelse med opkrævelse af nyt årsabonnement. Udmeldelse skal varsles senest 14 dage før dit årsabonnement udløber, og sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen. 

VILKÅR FOR PSYKOLOGABONNEMENT PÅ PSYKOLOGBOGEN

Jeg erklærer på tro og love, at jeg er uddannet cand.psych eller cand.pæd.psych,og at eventuel angivelse om videreuddannelse (autorisation, specialistuddannelse, supervisioruddannelse, ph.d.) på min psykologprofil er korrekte.

Jeg er indforstået med, at jeg selv bærer ansvaret for at øvrige oplysninger på min psykologprofil er korrekte og opdaterede.

Psykologbogen forbeholder sig ret til at ophæve dit psykologabonnement, såfremt det dokumenteres, at oplysninger på din psykologprofil ikke er korrekte.

 

Vilkår for betaling

Du har valgt en gratis profil, og det koster derfor kr. 0,- at have en profil på Psykologbogen.
Du kan til enhver tid opgradere din profil til fuldt medlemsskab, ved at rette kontakt til info@psykologbogen.dk. 

Vilkår for udmeldelse

Du kan til enhver tid ophæve dit gratis medlemskab, hvis du ikke længere ønsker have en profil på Psykologbogen. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Psykologbogen på info@psykologbogen.dk, hvorefter din profil slettes

 

 

Vær opmærksom på, at du først skal godkendes af administratoren, før du kan logge på.